ام واتر اکتیفای (فرآیند سه مرحله ای)

ام واتر اکتیفای

مرحله 1: فیلتراسیون کربنی فعال شده بانقره :

درون دستگاه ام واتر اکتیفای یک فیلتر میکرونی ازسنگهای طبیعی وجوددارد که با نقره و کربن فعال شده است .

این فیلتر چند لایه ای کربنی برای برطرف کردن موارد زیر به کار می رود :

  • بو وطعم کلر
  • ذرات بسیار ریز 1/0 میکرونی

نقره اشباع شده در فیلتر ، جرم هارا ازبین میبرد و از رشد باکتری ها در آب جلوگیری می کند .دستگاه ام واتر اکتیفای از کلسیم مرجانی که کاملا گیاهی است استفاده میکند و به اب مصرفی ما کلسیم ارگانیک اضافه می کند . شما با نوشیدن این آب تفاوت را احساس خواهید کرد.

مرحله 2 : یونیزه کردن :

ام واتر اکتیفای دارای یک سلول الکترولیتی فوق پیشرفته  با روکش پلاتینیوم – تیتانیوم است که آب را یونیزه  می کند.عناصر قلیایی موجود در آن، اسیدها را خنثی می کند و سلول های  بدن را با مواد معدنی قلیایی تغذیه می کند. فناوری به کار رفته در دستگاه،مواد معدنی قلیایی و حتی مو لکو های  آب را به ساختارهای خوشه ای ریز تری می شکند تا به سلول های بیشتری در بدن شما نفوذ، و آن ها را هیدراته کنند.

مرحله 3: افزایش سطح انرژی

در این مرحله آب از یک فرایند منحصر به فرد عبور می کند که طی آن با استفاده از فناوری اما یزد فیوژن به بالاترین سطح انرژی خود می رسد.بعد از عبور از این مرحله ،آب تازه و پر انرژی می شود. همچنین آخرین باقیمانده های مواد مضر از آب زدوده می شود . میدان بایو انرژی شمارا ساماندهی می کند وشمارا به حالت تعادل کامل می رساند . سرامیک کهربایی که در فیلتر دستگاه به کاررفته ، یک ماده معدنی قیمتی است که از خودش امواج ملدون قرمز ساطع می کند که باعث افزایش کشش سطحس  مولکولهای آب میشود ودر نتیجه سوخت و ساز آب را در بدن آسان تر می کند.

Step 1: activated carbon filtration Banqrh:

I’m inside the water Aktyfay a micron filter with silver and activated carbon is found naturally Azsng·hay.

This multi-layered carbon filter is used to remove the following items:

Chlorine flavor
Ultrafine particles 1.0 micron
Silver saturated filters, mass Hara been destroyed and the growth of bacteria in the water helps my .dstgah Aktyfay water coral calcium is that it uses plant and we water the organic calcium adds. You will feel the difference by drinking this water.
Step 2: Ionized out:

Electrolytic cells coated with a highly advanced water’ve Aktyfay platinum – titanium Knd.nasr alkaline ionized water in it, neutralize acids and alkaline minerals to nourish the body’s cells. Technology used in the device, and even hair Lecco alkaline mineral water cluster structures smaller breaks has more cells in your body came in, and they are hydrated.

Step 3: Increase energy levels

The water passes through a unique process in which the use of the technology, but Yazd Fusion energy is the highest level Rsd.bd passing through this stage, the water is fresh and energetic. The last remnants of harmful substances will be removed from the water. Bio energy field Vshmara you are organizing to bring the perfect balance. Amber ceramics used in the filter device, a precious mineral that emits a red Mldvn waves that increase metabolism and thus traction Sths water molecules in the body of water easier.

Water puri water, water-purification equipment, water treatment housework alkaline water filter soft water, ionized water Ionized water Chyst, Qlyayy, ionized water and alkaline ionized water Sbk, Qlyayy, price of home water purification soft water, soft water treatment equipment prices water, water hazards Yvnyz·h, ionized water hazards Qlyayy, how we ionized water