لوله های پلی اتیلن – EDS – فیلترهای میکرونی

مشخصات فنی فیلترهای میکرونی

مورد استفاده : در خطوط انتقال لوله های پلی اتیلن ویژه جوش سر به سر

مشخصات : قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن از قطره 250 الی 500 میلیمتر با فشار کاری (2/3-4-6-10 الی 16-25) اتمسفر

متعلقات :

 • یونیت هیدرولیک الکتریکی با توان قدرتی 1500 وات مجهز به تایمر الکترونیکی و هشدار دهنده به همراه آکولوماتور چک والو
 • رنده کلاج دار الکتریکی 1500 وات گیربکسی با تیغه فولادی

 • هیتر با توان حرارتی 2500 وات با پوشش نچسب
 • فلنچ گیر چهار نظام قابل تنظیم از سایز 250 الی 500 میلیمتر
 • رویلر به منظور سهولت در حمل لوله (سفارشی)
 • آداپتورهای مخصوص جوشکاری اتصالات (سفارشی)

آب تصفیه کن آکوا, تصفیه آب آکوا کلر, تصفیه آب آکوا کلیر, تصفیه آب خانگی آکوا لایف, تصفیه آب کینگ آکوا, دستگاه تصفیه آب آکوا لایف, دستگاه تصفیه آب آکوا لایف, دستگاه تصفیه آب آکوا لاین, دستگاه تصفیه آب آکوا کلیر, دستگاه تصفیه آب آکوا کلین, دستگاه تصفیه آب خانگی آکوا لایف, قیمت تصفیه آب آکوا کلیر, قیمت دستگاه تصفیه آب آکوا لایف, قیمت دستگاه تصفیه آب آکوا کلیر

Used in pipelines, especially polyethylene pipes welding head

Profile: Capability welding of polyethylene pipes from 250 to 500 mm and working pressure drops (2 / 3-4-6-10 to 16-25) atmosphere

Software:

Electric hydraulic power unit with a capacity of 1500W is equipped with an electronic timer and alarm with check valve Kvlvmatvr
Grated 1500W electric clutch gearbox with steel blade
Thermal power 2500 watt heater with non-stick coating
The retention flange sizes 250 to 500 mm Four adjustable system
Rvylr in order to facilitate the transport tube (custom)
Adapters for welded joints (custom)

Industrial water treatment system and half Snty, Pyvrytk, water treatment system filters water treatment system for home and industrial water treatment water treatment Kva, Klr, Aqua Water Aqua Aqua Layf, Klyr, Household water treatment water treatment water treatment system Aqua King Kva, Layf, water treatment system Aqua Layf, water treatment system Aqua Layn, water treatment system Aqua Klyr, water treatment system Aqua Klyn, home water treatment system Aqua water Aqua Klyr, Layf, price price price of a water treatment system Aqua Layf, water treatment system Aqua Claire

تماس با ما

تفاوت EDS با مغناطیس های دائم

در رسوبگیرهای مغناطیسی نیروی موثر تابعی از سرعت آب و شدت میدان مغناطیسی است و از آنجا که سرعت آب همواره ثابت نیست این سیستم ها در شرایط متفاوت لزوما عملکرد مناسبی ندارند.در عین حال ماده مغناطیسی بکار رفته در آنها بر اثر گذشت زمان و شوکهای فیزیکی تضعیف شده و در نتیجه به تدریج راندمان سیستم کاهش می یابد. آخرین دستاورد تکنولوژی در زمینه فرآوری فیزیکی آب است که با الهام از رسوبگیر مغمناطیسی و به منظور بهبود ضعفها و کاهش محدودیتهای آن طی دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد رسوبگیراالکترونیکی بر خلاف انواع مغناطیسی مستقل از سرعت آب (دبی) بوده و با گذشت زمان نیز تضعیف نمی شود. همچنین EDS محدودیتهای معمول انواع مغناطیس دائم را نداشته و در ابعاد گسترده (زیر2/1 تا بیش از 40 اینچ) قابل ساخت است. EDS بر خلاف سیستمهای مغناطیس دائم توانایی ایجاد پدیده رزونانس در مولکولهای آب را دارد که با کاهش پیوند هیدروژنی و افزایش حلالیت آب همراه است. در EDS سیم پیچ و متعلقات الکتریکی آن در یک محفظه از جنس استیل ضد زنگ بصورت یکپارچه و آماده عرضه شده و از طریق بک کابل ارتباطی به سادگی به مولد سیگنال- که در یک جعبه فلزی و با دوام قرار دارد- متصل می شود.

دی اریتور, دی اریتور چیست, دی اریتور حرارت گستر, دی اریتور حرارتی, دی اریتور دیگ بخار, دی اریتور پاکمن, دی اریتور چیست, محاسبه دی اریتور, مخزن دی اریتور, منبع دی اریتور, نقش دی اریتور در دیگ بخار, نقشه دی اریتور, وظیفه دی اریتور, کاتالوگ دی اریتور, کار دی اریتور

EDS difference with permanent magnets Drrsvbgyrhay effective magnetic force of the magnetic field intensity is a function of the water velocity Vazanja water speed is not always necessarily the systems are different in terms of poor performance. However, the magnetic material used in them over time and physical shocks and thereby weaken gradually reduced system efficiency. The latest technology achievements in the field of physical water treatment inspired Azrsvbgyrmghmnatysy and to improve the weaknesses and limitations of the decline over the last decade is considered. Rsvbgyraalktrvnyky performance against a variety of independent magnetic water speed (flow) and not Nyztzyf over time. The EDS limitations of conventional types of permanent magnet does not have the large-scale (under 2/1 to 40 inches) can be built. EDS Unlike systems, permanent magnet the ability to create the phenomenon of resonance in water molecules is the reduction of hydrogen bonding and increase solubility associated water.

 Industrial and semi-industrial water treatment system, water treatment system Pyvrytk, domestic and industrial water purifier filter Deaerator January Arytvr, is, Deaerators thermal Deaerators Gstr, thermal Deaerators Deaerators Radiator Bkhar, boilers, Deaerators is calculated CD-ROM Arytvr, tank Arytvr, supplier of Deaerator January Arytvr, pot de Arytvr, duty Bkhar, map DVD-ROM catalog Arytvr, Arytvr, Deaerators work.

تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب

 • مشخصات فنی فیلترهای میکرونی سری FO شرکت

فیلتر اولیه

میکرو فیلتر با قابلیت جذب ذرات تا 1 MICRON  شامل قطرات آب و روغن که حداکثر مقدار باقیمانده ذرات معلق روغن  mg/m3   0.5 خواهد بود . (جهت نصب بعد از فیلتر اولیه در درایرهای دسیکانت و نیز جهت نصب بعد از درایرهای تبریدی ) .

 • فیلتر اصلی

میکرو فیلتر با جذب ذرات تا 0.01 Micron شامل ذرات معلق آب روغن که حداکثر مقدار باقیمانده ذرات معلق روغن 0.01 mg/m3 خواهد بود .(جهت نصب بعد از فیلتر اولیه در درایر های دسیکانتت و نیز جهت نصب بعد از درایرهای دسیکانت و نیز جهت نصب بعد از درایرهای تبریدی ) .

 • فیلتر غبارگیر PF

میکرو فیلتر با جذب ذرات تا 0.01 Micron  شامل ذرات غبار و اجسام صلب موجود در هوا (جهت نصب بعد از درایرهای جذبی و یا بطور کلی قبل از مصرف کننده ) .

 • فیلتر غبارگیر HF

میکرو فیلتر با جذب ذرات تا 0.01 Micron  شامل ذرات غبار و اجسام صلب موجود در هوا (جهت نصب بعد از درایر های جذبی و یا بطور کلی قبل از مصرف کننده ) .

 • میکرو فیلتر کربنی CF

میکرو فیلتر با جذب ذرات تا  0.08 mg/m3 شامل بخارات روغن و هیدروکربنها (جهت نصب بعد از فیلتر اصلی (HFF) و درایر و یا درانتهایی ترین نقطه قبل از مصرف کننده ) .

آب شیرین کن ها٬ آب شیرین کن ها٬ آب شیرین کن های خانگی٬ آب شیرین کن هرمزگان٬ آب شیرین کن هسته ای٬ اب شیرین کن های صنعتی٬ درایرهای تبریدی٬ درایرهای جذبی٬ درایرهای دسیکانت٬ دستگاه کلر زن٬ دستگاه کلر زن آب٬ دستگاه کلر زن اتوماتیک٬ دستگاه کلرزن استخر٬ فیلترهای میکرونی٬ پمپ کلر زن٬ کلر زنی آب چاه٬ کلر زنی دستی

The primary filter
Micro-filters with the ability to 1 MICRON particles containing water droplets and oil aerosols Maximum remaining oil content mg ​​/ m3 0.5 will be. (To be installed after the initial filter driers Dsykant as well as for the installation of refrigeration dryers).

The main filter
Micro filter to absorb up to 0.01 Micron particles, including particles of water that the maximum amount of oil remaining oil particles 0.01 mg / m3 will be. (To be installed after the initial filter in the dryer after Dsykant and to install driers and installed Dsykant After refrigeration dryers).

Dust filter PF
Micro-filter to capture dust particles to 0.01 Micron particles and rigid bodies in the air (for installation after absorption dryers or generally before the consumer).

HF dust filter
Micro-filter to capture dust particles to 0.01 Micron particles and rigid bodies in the air (or in general to install the absorption dryer before the consumer).

Micro carbon filter CF
Micro-filters with particle absorption to 0.08 mg / m3 including oil vapors and hydrocarbons (To install the main filter (HF) and dryer or the most points before the consumer Dranthayy).

Life Aqua water purification, water treatment, industrial and semi-industrial machine T, domestic and industrial water treatment system filters water desalination and desalination of housework Ha, desalination desalination desalination core Hrmzgan, fresh water Ay, now the Snty, dryers Tbrydy, Jzby, dryers dryers Dsykant, of chlorine, chlorine machine female woman wife Claire automatic water, device, Drumsticks pool, micron filters, pumps chlorine woman, chlorination of water wells, chlorination hand

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *