آیا دستگاه های تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس ( RO ) باعث اسیدی شدن آب میشوند ؟

اسمز معکوس

طراحی دستگاه RO بصورتی میباشد که بتواند کوچکترین ناخالصی ها مانند انواع ویروس و باکتری یا موادی مانند نیترات را حذف کند یعنی برای حصول این کار باید بتوان علاوه بر حذف ذرات معلق مانند زنگ آب ذرات محلول را حذف نمود مواد معدنی و کانی ها هم جز ذرات بسیار ریز آب میباشد که در این فرایند نسب به سیستم های دیگر بیشتر حذف میشوند که این امر با توجه به بالا بودن سختی آب در اکثر موارد بسیار مفید است و باعث سبکی و خالصی آب میشود ولی اگر این املاح بیش از حد حذف شوند ممکن است آب کمی به خاصیت اسیدی نزدیک شود نه اینکه کاملا اسیدی شود

علاوه بر آن امروزه اکثر شرکت ها دستگاه اسمز معکوس (RO) را طوری ارائه میدهند که میزان حذف املاح قابل کنترل توسط قطعه بخصوص روی دستگاه باشد که با وجود این مورد حتی خود مصرف کننده هم توان تنظیم میزان املاح موجود در آب را خواهد داشت . علاوه بر آن سیستم RO با دقت بسیار بالا و توان تولید آب مقطر فقط جهت مصارف خاص صنعتی و پزشکی استفاده میشود و دستگاه های خانگی دقت پایینتری داشته و همیشه املاح معدنی را به مقدار لازم در آب باقی میگذارند و این یعنی رفع این نگرانی و نشان دهنده دقت تصفیه بالای این سیستم . در ضمن در اکثر مواقع آب شهری قلیایی و PH آن حدودا 7 است و نیازی به قلیایی کردن ان نیست در نتیجه از هزینه های اضافی برای قلیایی کردن توسط بعضی دستگاه ها که هزینه های بسیار بالا بخاطر نوع جنس قطعاتی که دارند و کاربری خاصی ندارد میتوان جلوگیری کرد . ( برخی از این نوع دستگاه های موجود در بازار چون ویژگی بارزشان فقط همین مورد است فروشنده ممکن است با بزرگنمایی قلیایی کردن و با اهمیت جلوه دادن این مورد مسائل مهم دیگر را مطرح نکند که در آنها رعایت نمیشود مانند حذف کامل ناخالصی های بسیار ریز و در عین حال بشدت خطرناکتر )

RO system is designed in such a way that the smallest impurities such as viruses and bacteria and remove substances such as nitrate Means for achieving this should be in addition to the removal of suspended particles such as rust particles in water solution to remove dirt particles minerals and minerals the water except In this process, relative to most other systems are eliminated But if it is possible to remove the excess salt water is slightly acidic close Not quite acidic. In addition, most companies today is the reverse osmosis (RO) membranes that provide  Contaminant removal rate can be controlled by a particular piece on the device Despite this, even the consumer will have the ability to adjust the amount of salt in the water. In addition, the RO system with high accuracy and can produce distilled water only for specific purposes, industrial and medical use Household and carefully lower the required amount of water and minerals always leave This means that address this concern and indicate that the accuracy of the system is refined. Also, in most cases, municipal water alkaline and alkaline PH of about 7 and it does not As a result of the additional costs for alkaline off by something that costs too high for certain user does not have the kind of pieces to be avoided. (Some of these types of devices available in the market as the vendor may just feature Barzshan
Alkaline zoom out and to downplay other important issues raised in this respect is that they do not completely remove impurities such as tiny, yet highly dangerous)

Hayzhnyk water treatment, water purification units Iowa, Water Purifier Bane, minerals, mineral waters, viruses and bacteria, nitrate removal Mqtr, water, acid, the reverse osmosis (RO), the design of the device, alkaline out , the removal of mineral impurities is very small, the smallest impurities