بعضی از روش های کنترلی برای جلوگیری از جلبک ها

تصفیه آب خانگی

گیاهان آبزی که در تصفیه خانه ها بوجود می آیند که در این مرحله از مواد شیمیایی برای کنترل گیاهان آبزی استفاده می شود مشکلاتی که گیاهان آبزی ریشه دار بوجود می آورند ایجاد بو و مزه در آب است.

نتیجه رشد بیش از حد چنین گیاهانی در مواقع معینی از سال است می توانند در فرایندهای تصفیه اختلال ایجاد کنند بعضی روش های کنترلی جهت کنترل جلبک هایی موجود در آب های سطحی عبارتند از :

استفاده از سولفات مس

کارایی آن در از بین بردن جلبک ها متفاوت است و به نوع جلبک و قدرت انحلال آن در آب بستگی دارد. حدود phها توسط سولفات مس هنگامی که اتفاق می افتد که قلیائیت کل آب کمتر یا معادل حدود 50 میلی گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم است.

استفاده از پودر زغال فعال

پودر را بر سطح آب می پاشند تا پوشش سیاه رنگ ایجاد شده مانع نفوذ نور خورشید به داخل آب می شود. پودر زغال فعال به طور دستی یا بوسیله یک تغذیه کننده شیمیایی به آب اضافه می شود که ممکن است به روش های زیر عمل می کنند :

الف)فیزیکی: شامل درو کردن، بی آب کردن و لایه روبی می باشد

ب)بیولوژیکی: شامل استفاده از گونه های مختلف خرچنگ های آب شیرین حلزون ها و ماهی ها می باشد.

Aquatic plants are plants that occur at this stage of chemicals to control aquatic plants

Use rooted aquatic plants create odor problems in water flavorful result of too few plants

Certain times of the year some aquatic plants and algae may be some disorder treatment processes

Control method to control algae in surface water include copper sulfate efficiency in the

Removing algae is different and depends on the type of algae and the power to dissolve it in water for about ph by

Copper sulfate occurs when water total alkalinity less than or equal to 50 mg per liter

Calcium carbonate. Powdered activated charcoal powder is injected into the water to create absorbing black coating

Sunlight into the water can be manually activated charcoal powder or a chemical feeder is added to water

Which may act in the following ways:

A) Physical included reap dehydrate, Ruby layer, is

B) biological: the use of different species of crabs and fish are freshwater snails.

Desktop water treatment, water purifier water, home water purifier water purifier water Saif innocent, Rasht water, river water, river water, tap water purification, water purification relax, water purifier bloomer, water purifier caware, water purifier cck, water purifier clean water, water purifier clear water, water purifier coolmart, water purifier coway, water purifier crystal, water purifier eco box