نقش فیلتراسیون در تصفیه آب

صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می‌توانند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری، ذرات حاصل از سختی گیری و ….. باشند. فیلترها را به دو دسته می‌توان تقسیم نمود: ادامه خواندن “نقش فیلتراسیون در تصفیه آب”

  • نمایندگی اب تصفیه کن شهر جدید اندیشه تهران
  • نمایندگی تصفیحه اب خانگی گلستان رباط کریم
  • نمایندگی دستگاه تصفیح اسلامشهر