فرایند اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس، یکی از شیوه های گسترده جدا سازی است که کاربردهای مختلفی دارد.شیرین سازی آبهای شور و آب دریا،جداسازی مواد الی و سمی از پساب های صنعتی چند مورد مهم استفاده از این تکنولوژی میباشد.اسمز معکوس یکی از روشهای اصلی شیرین سازی آب دریا در کنار روش هایی مانند تقطیر، شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه خواندن “فرایند اسمز معکوس (RO)”

عملکرد فیلتر قلیایی

این فیلتر با افزودن میزان PH آب باعث قلیایی شدن آن می شود که خواص بسیار مفیدی برای بدن دارد.

PH یکی از پارامترهای آب است که در اثر تغییر میزان پارامترهای دیگر آب مانند میزان یون ها و TDS تغییر می کند. ادامه خواندن “عملکرد فیلتر قلیایی”